ترتیب بر اساس:
ناشر: سمت - مهر 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
علی اصغر فقیهی علی اصغر فقیهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1393
580000 ریال 522000 ریال
آن کاترین سواین فورد لمتون، یعقوب آژند (مترجم) آن کاترین سواین فورد لمتون
ناشر: نشر نی - مهر 1402
3900000 ریال
یعقوب آژند (مترجم) یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - بهمن 1397
1600000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد