ترتیب بر اساس:
رولان بارت رولان بارت
ناشر: هرمس - 12 اسفند 1393
220000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
پیر برونل، افضل وثوقی (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 بهمن 1392
45000 ریال
پیر برونل، افضل وثوقی (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 بهمن 1392
60000 ریال
پیر برونل، ایوان بلانژه، دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه، افضل وثوقی (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 اردیبهشت 1389
44500 ریال
پیر برونل، ایوان بلانژه، دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه، سیدضیاء الدین دهشیری (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 مرداد 1388
34500 ریال
ژاله کهنمویی پور ژاله کهنمویی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 تیر 1399
200000 ریال
دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه، پیر برونل، نسرین خطاط (مترجم)، مهوش قویمی (مترجم) دانیل کوتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1391
61000 ریال
پل والری، سیروس ذکاء (مترجم) پل والری
ناشر: فرهنگ جاوید - فروردین 1396
300000 ریال
ناشر: علمی و فرهنگی - 21 اردیبهشت 1390
35000 ریال
ابراهیم شکورزاده ابراهیم شکورزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد 1388
110000 ریال
ایو استالونی، انورالسادات میرعلایی، محمودرضا گشمردی (مترجم) ایو استالونی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 28 مرداد 1392
35000 ریال
Alireza Ghafouri Alireza Ghafouri
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 بهمن 1391
50000 ریال
ژرار ژنت، آذین حسین زاده (مترجم) ژرار ژنت
ناشر: قطره - 16 اسفند 1391
115000 ریال
جان لاینز جان لاینز
ناشر: شوند - آبان 1396
120000 ریال
شیما طهماسبی شیما طهماسبی
ناشر: آبان برتر - آبان 1395
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد