ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 9 آبان 1399
790000 ریال 711000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
آر.دوین ایرلند، رابرت ای هاسکیسون آر.دوین ایرلند
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 8 آبان 1394
2380000 ریال 2142000 ریال
محمدجواد هراتی، محمدرحیم عیوضی، امیر عباس رجبی (ویراستار)، سیدسعید روحانی (ویراستار) محمدجواد هراتی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 28 دی 1400
350000 ریال
لیلی صادقی زرینی لیلی صادقی زرینی
ناشر: راه - دی 1395
120000 ریال
لیلی صادقی زرینی لیلی صادقی زرینی
ناشر: راه - 4 اردیبهشت 1399
210000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - آبان 1395
70000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 2 تیر 1387
25000 ریال
اعظم صالحی، فرناز وفایی دیزجی (ویراستار) اعظم صالحی
ناشر: سیمیا - 9 دی 1392
50000 ریال
ناشر: استادان قلم - دی 1395
120000 ریال
ناشر: نورا - 5 آذر 1392
60000 ریال
محسن نصراصفهانی (تهیه و تنظیم)، خدیجه رضوانی (تهیه و تنظیم) محسن نصراصفهانی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پیام دانشگاهی - 25 مرداد 1390
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 66 مورد