ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 9 آبان 1399
790000 ریال 711000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
آر.دوین ایرلند، رابرت ای هاسکیسون آر.دوین ایرلند
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 8 آبان 1394
2380000 ریال 2142000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - آبان 1395
70000 ریال
ناشر: استادان قلم - دی 1395
120000 ریال
یاسر فولادی تالاری یاسر فولادی تالاری
ناشر: یاسرفولادی تالاری - تیر 1396
ناشر: هرمس - 17 دی 1398
350000 ریال
مهدی شفاعتی نوکنده، پیمان عباد (ویراستار) مهدی شفاعتی نوکنده
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 23 اردیبهشت 1398
250000 ریال
ناشر: اندیشه ماندگار - اسفند 1394
ناشر: پریکا، پادینا - آبان 1395
130000 ریال
ناشر: تالاب - بهمن 1395
500000 ریال
ناشر: نورا - خرداد 1396
190000 ریال
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اردیبهشت 1397
120000 ریال
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 10 خرداد 1399
1050000 ریال
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اسفند 1396
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 49 مورد