ترتیب بر اساس:
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفترنشرمعارف - 22 مرداد 1401
400000 ریال 340000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
200000 ریال 140000 ریال
حسین عزیزی، علی غفارزاده، رضا مصطفوی (ویراستار) حسین عزیزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 11 مهر 1400
300000 ریال 255000 ریال
ناصر طرهانی نژاد ناصر طرهانی نژاد
ناشر: شاپورخواست - 1386
20000 ریال 16000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 29 شهریور 1399
220000 ریال 187000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 17 مرداد 1400
350000 ریال
هانری کوربن، جواد طباطبایی (مترجم) هانری کوربن
ناشر: کویر - 26 مهر 1388
290000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 14 فروردین 1389
43000 ریال
مرکزتحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) مرکزتحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 27 اسفند 1384
350000 ریال
رضا برنجکار رضا برنجکار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
180000 ریال
گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 24 اسفند 1384
100000 ریال
ناشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی - مرداد 1395
175000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 27 اسفند 1384
90000 ریال
ناشر: نسیم حجاز - دی 1395
50000 ریال
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - مرداد 1394
330000 ریال
نمایش 1 - 15 از 170 مورد