ترتیب بر اساس:
علیرضا زکی زاده رنانی علیرضا زکی زاده رنانی
ناشر: مهدی یار - 26 دی 1391
وضعیت: دست دوم
50000 ریال 0 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
سیدلطف الله جلالی سیدلطف الله جلالی
ناشر: حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - 25 مرداد 1399
900000 ریال 810000 ریال
محمدحسین بهشتی، محمدجواد باهنر، علی گلزاده غفوری، حسین عبدلی (ویراستار) محمدحسین بهشتی
ناشر: روزنه - 24 آبان 1391
3000000 ریال 2400000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 3 دی 1401
600000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفترنشرمعارف - 15 شهریور 1401
700000 ریال
حسین عزیزی، علی غفارزاده، رضا مصطفوی (ویراستار) حسین عزیزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 18 شهریور 1399
300000 ریال
هانری کوربن، جواد طباطبایی (مترجم) هانری کوربن
ناشر: کویر - 26 مهر 1388
290000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 14 فروردین 1389
43000 ریال
مرکزتحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) مرکزتحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 27 اسفند 1384
350000 ریال
رضا برنجکار رضا برنجکار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
180000 ریال
گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 24 اسفند 1384
100000 ریال
ناصر طرهانی نژاد ناصر طرهانی نژاد
ناشر: شاپورخواست - 18 دی 1392
70000 ریال
ناشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی - مرداد 1395
175000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 27 اسفند 1384
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 170 مورد