محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
سوسومو کاوامورا، علی ترابیان (مترجم)، علی اصغر قدیم خانی (مترجم) سوسومو کاوامورا
ناشر: دانشگاه تهران - 10 مرداد 1388
135000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1400
170000 ریال 136000 ریال
سیدغلامرضا موسوی (مترجم) سیدغلامرضا موسوی (مترجم)
ناشر: حفیظ - 1392
140000 ریال
سید قسیم، ادوارد ماتلی، گوانگ جو، غلامرضا موسوی (مترجم) سید قسیم
ناشر: حفیظ - 19 دی 1388
140000 ریال
مریم محمودی (ویراستار)، سیدغلامرضا موسوی(تدوین) مریم محمودی (ویراستار)
ناشر: حفیظ - 10 خرداد 1388
1500000 ریال
ناشر: یزدا - 9 آذر 1390
95000 ریال
سیدمرتضی حسینیان سیدمرتضی حسینیان
ناشر: شهرآب، علوم روز - 27 اردیبهشت 1390
390000 ریال
محسن حیدری (مترجم)، یوسف رحیمی (مترجم)، مختار مهدوی (مترجم)، حمیدرضا تشیعی (مترجم)، نظام میرزایی (مترجم) محسن حیدری (مترجم)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 28 آذر 1389
245000 ریال
ناشر: یزدا - تیر 1397
300000 ریال
ادوارد ماتلی، سید قاسم ادوارد ماتلی
ناشر: یزدا - آبان 1397
350000 ریال
محمدرضا افضلی (مترجم) محمدرضا افضلی (مترجم)
ناشر: یزدا - 22 مرداد 1398
1500000 ریال
آرش دژکامه، محمدرضا رحیمی بیروئی آرش دژکامه
ناشر: آرش دژکامه - خرداد 1397
100000 ریال
ادوارد ماتلی، سید.ر قاسم ادوارد ماتلی
ناشر: یزدا - تیر 1397
450000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد