ترتیب بر اساس:
برت ان. استینبارگر، دینا دریانی (مترجم)، وحید مطلبی زاده (مترجم) برت ان. استینبارگر
ناشر: چالش - 27 دی 1401
4400000 ریال 4180000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
جف آرکر، حمیدرضا رفیعی (مترجم)، سمیرا انواری (مترجم) جف آرکر
ناشر: معین - 26 بهمن 1393
140000 ریال
پاتریشیاآر. آدسون، سیمین موحد (مترجم) پاتریشیاآر. آدسون
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 28 مرداد 1400
1230000 ریال
ویندی درایدن، رابعه موحد (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: ارجمند - 1396
340000 ریال
استیو زیبولد، علیرضا آقابابا (مترجم) استیو زیبولد
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
450000 ریال
رضا فرهادیان رضا فرهادیان
ناشر: طلیعه سبز - خرداد 1394
28000 ریال
حمیدرضا ذاکری مروست حمیدرضا ذاکری مروست
ناشر: نسل روشن - آبان 1397
150000 ریال
ویندی درایدن، اسماعیل اسدپور (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: کتاب ارجمند - 24 دی 1393
150000 ریال
مدونا گودینگ، افسانه شیخ الاسلام زاده (مترجم) مدونا گودینگ
ناشر: حوض نقره - 7 بهمن 1392
950000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد