ترتیب بر اساس:
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 9 آذر 1401
2500000 ریال 2375000 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 آبان 1401
1800000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 اردیبهشت 1400
500000 ریال
تیموتی ای جاج، استیفن رابنز، مهدی زارع (مترجم) تیموتی ای جاج
ناشر: نص - 29 اردیبهشت 1400
2990000 ریال 2840500 ریال
محمود ساعتچی محمود ساعتچی
ناشر: ویرایش - 16 آبان 1401
1800000 ریال 1710000 ریال
پال هرسی، کنت بلانچارد، علی علاقه بند (مترجم) پال هرسی
ناشر: امیرکبیر - 26 تیر 1401
920000 ریال 874000 ریال
لستیون پی رابینز، تیموتی ای جاج، مهدی زارع (مترجم) لستیون پی رابینز
ناشر: نص - 10 فروردین 1397
2590000 ریال 2400000 ریال
سیدمحمد اعرابی سیدمحمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 26 فروردین 1400
960000 ریال 912000 ریال
ریکی گریفین، گرگوری مورهد، سیدمهدی الوانی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) ریکی گریفین
ناشر: مروارید - 15 مهر 1401
3400000 ریال 3060000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 17 آذر 1401
1100000 ریال 1000000 ریال
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 15 آذر 1400
3100000 ریال 2945000 ریال
ناشر: اطلاعات - خرداد 1394
110000 ریال 104500 ریال
ری گولت، هربرت هیکس، گوئل کهن (مترجم) ری گولت
ناشر: دوران - 15 اردیبهشت 1390
95000 ریال 90250 ریال
ناشر: لوح فکر - آبان 1396
380000 ریال 342000 ریال
استیون رابینز، فرزاد امیدواران (مترجم)، محمدرضا اخوان انوری (مترجم)، کامیار رئیسی فر (مترجم)، شیرانا محلوجی (مترجم)، ماندانا مدیری (مترجم)، نهال عظیمی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: کتاب مهربان نشر - 8 فروردین 1395
2700000 ریال 2430000 ریال
نمایش 1 - 15 از 535 مورد