ترتیب بر اساس:
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 دی 1400
1100000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
سعید عدالت نژاد سعید عدالت نژاد
ناشر: نشر نی - 26 آبان 1398
1000000 ریال 900000 ریال
گروه مولفین انتشارات پردازش (گردآورنده) گروه مولفین انتشارات پردازش (گردآورنده)
ناشر: پردازش - 14 اسفند 1392
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 دی 1393
185000 ریال
سعید عدالت نژاد سعید عدالت نژاد
ناشر: نیلوفر، نشر نی - 18 شهریور 1393
220000 ریال
عباس خورشیدی، حمیدرضا قریشی عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون - 1393
500000 ریال
نورمحمد صبری نورمحمد صبری
ناشر: میزان - شهریور 1395
280000 ریال
حمیدرضا حسن آبادی، کلثوم امیری حمیدرضا حسن آبادی
ناشر: مدرسان شریف - 16 اسفند 1397
1300000 ریال
اسدالله شاه بهرامی اسدالله شاه بهرامی
ناشر: نص - 2 آذر 1395
190000 ریال
حمیدرضا حسن آبادی، کلثوم امیری حمیدرضا حسن آبادی
ناشر: مدرسان شریف - 11 بهمن 1393
1300000 ریال
عبدالمجید ذوالریاستین عبدالمجید ذوالریاستین
ناشر: بازتاب - 28 اسفند 1390
150000 ریال
ملیحه جهانیان، رمضان سلطانی، محبوبه عبادی، ملیحه کیان پور (ویراستار)، راضیه مخبریان نژاد (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) ملیحه جهانیان
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 4 مرداد 1388
180000 ریال
حسن دانائی فرد، سیدیعقوب حسینی حسن دانائی فرد
ناشر: صفار - تیر 1395
150000 ریال
قاسم صافی قاسم صافی
ناشر: ویرایش - 1 خرداد 1389
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 134 مورد