ترتیب بر اساس:
بنتون جونز، سعیدرضا وصال (مترجم) بنتون جونز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 24 فروردین 1399
600000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
مصطفی مبلی (ویراستار)، اصغر نهجیری (ویراستار)، احمد ارزانی (گردآورنده) مصطفی مبلی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 16 بهمن 1391
75000 ریال
داریوش شیراوند داریوش شیراوند
ناشر: مرز دانش، آب نگاه - 16 مرداد 1398
1900000 ریال
فیلیپ مورارد، علی روستایی (مترجم) فیلیپ مورارد
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 30 آبان 1388
150000 ریال
مصطفی مبلی (ویراستار)، اصغر نهچیری (ویراستار)، احمد ارزانی (گردآورنده) مصطفی مبلی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 1391
75000 ریال
ناشر: پلک - 20 مهر 1388
28000 ریال
ناشر: ارکان دانش - 8 بهمن 1390
58000 ریال
امیرحسین خوشگفتارمنش(گردآورنده)، فاطمه حسینی(گردآورنده)، راضیه آقاجانی(گردآورنده) امیرحسین خوشگفتارمنش(گردآورنده)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - 14 خرداد 1392
85000 ریال
داریوش شیراوند، مجاهد کمالی زاده، فروزان رستمی داریوش شیراوند
ناشر: سروا، آوای مسیح - 2 بهمن 1392
110000 ریال
عبدالمجید رونقی (مترجم)، منوچهر مفتون (مترجم)، آمنه کمالی سروستانی (ویراستار) عبدالمجید رونقی (مترجم)
ناشر: دانشگاه شیراز - 15 اسفند 1385
18000 ریال
مییر شوارز، کاظم هاشمی مجد، سیدحسین شفیعی (مترجم)، حسین شریعتمداری (مترجم) مییر شوارز
ناشر: باغ اندیشه - 1381
15000 ریال
فیلیپ مورارد، علی روستایی (مترجم) فیلیپ مورارد
ناشر: موسسه نشر جهاد - 1381
33000 ریال
جان می سن، مجید تولایی (مترجم) جان می سن
ناشر: نشر آموزش کشاورزی - 1381
18000 ریال
منوچهر مهرزاد منوچهر مهرزاد
ناشر: ایمان - 2 تیر 1387
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد