ترتیب بر اساس:
جان آ دافی، ویلیام آ بکمن، یاسر طاهری (مترجم)، مهران دیبا (مترجم)، فرهاد مختاری (مترجم) جان آ دافی
ناشر: نوآور - 1397
1540000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
الهام ملکی، حسین سالارآملی الهام ملکی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تیر 1394
200000 ریال
ریک دی گانتر ریک دی گانتر
ناشر: یزدا - 6 دی 1393
1000000 ریال
ناشر: جهان نو - آذر 1397
300000 ریال
گوین دی. جی. هارپر، محمدحسین مهربان جهرمی (مترجم)، بهار پورشاهیان (مترجم) گوین دی. جی. هارپر
ناشر: چرتکه - 13 تیر 1390
80000 ریال
کوروش آپرناک کوروش آپرناک
ناشر: سها دانش - دی 1397
360000 ریال
ریک دی گانتر، محمدرضا شاهی (مترجم) ریک دی گانتر
ناشر: یزدا - 27 دی 1388
180000 ریال
محسن هاشمی، محمدعلی کرونی، عرفان قانعی راد محسن هاشمی
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - 22 اسفند 1390
60000 ریال
ناشر: استادکار - دی 1396
109000 ریال
محسن کرمی، سیدامیر حسینی، عباس ستاری فرد، سیدسیاوش کریمی مداحی محسن کرمی
ناشر: سفیر اردهال - 18 مهر 1390
45000 ریال
سارا لوت، رضا کریمی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) سارا لوت
ناشر: قدیانی - 26 تیر 1391
30000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دی 1394
160000 ریال
گوین دی.جی. هارپر، محمدحسین مهربان جهرمی (مترجم) گوین دی.جی. هارپر
ناشر: استادکار - تیر 1394
239000 ریال
سوتریس کالوگیرو سوتریس کالوگیرو
ناشر: علوم روز - 24 آذر 1393
169000 ریال
نمایش 1 - 15 از 87 مورد