ترتیب بر اساس:
دیوید ری، محمدرضا سرکارآرانی (مترجم)، علی رضا مقدم (مترجم)، زهرا شهبازی (ویراستار) دیوید ری
ناشر: منادی تربیت - 24 اردیبهشت 1387
15000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 16 آبان 1402
490000 ریال 392000 ریال
مارک بری، حسن ستایش (مترجم) مارک بری
ناشر: آوای نور - 11 آبان 1392
75000 ریال
وندی کانکلین، نصراله نوروزی (مترجم)، زهرا معرفت (مترجم)، محمدجعفر اسدی برازجانی (مترجم) وندی کانکلین
ناشر: بخشایش - 5 بهمن 1392
65000 ریال
دیویدهوارد رز، نیکلاس استرانگمن، گابریل راپورت، مجیدرضا پاسبان رضوی (مترجم) دیویدهوارد رز
ناشر: ترانه - 30 تیر 1384
15000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد