ترتیب بر اساس:
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 29 آذر 1393
720000 ریال 648000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - 6 آذر 1398
560000 ریال 504000 ریال
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 1399
250000 ریال 225000 ریال
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - 9 اردیبهشت 1399
560000 ریال 504000 ریال
ناشر: یادواره کتاب - 20 مهر 1400
890000 ریال 801000 ریال
محمدحسن صیف، سعید طالبی، سعید مظلومیان محمدحسن صیف
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 مرداد 1399
220000 ریال
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 2 مهر 1393
665000 ریال 598500 ریال
کوروش فتحی واجارگاه کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: کتاب مهربان نشر - 26 فروردین 1393
700000 ریال 630000 ریال
کورش فتحی واجارگاه کورش فتحی واجارگاه
ناشر: علم استادان - 21 شهریور 1400
1100000 ریال 990000 ریال
کالین جی. مارش، جرج ویلیس، سید احمد مدنی (مترجم) کالین جی. مارش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 تیر 1398
450000 ریال
چارالامبوس آلیپرانتیس، اوئن برکین شاو، محمدعلی رضوانی (مترجم) چارالامبوس آلیپرانتیس
ناشر: پوران پژوهش - 1393
790000 ریال 711000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1394
160000 ریال
علی تقی پور ظهیر (گردآورنده) علی تقی پور ظهیر (گردآورنده)
ناشر: آگه - 19 آبان 1392
150000 ریال 135000 ریال
عباس خورشیدی، محمود اکرامی (ویراستار)، نعمت الله بندلی زاده (ویراستار) عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون - 1393
750000 ریال 675000 ریال
ویل.ا.اچ. تیسن، وارن ای. واکر ویل.ا.اچ. تیسن
ناشر: صفار - اردیبهشت 1395
280000 ریال 252000 ریال
نمایش 1 - 15 از 326 مورد