ترتیب بر اساس:
ویکتورامیل فرانکل، اکبر معارفی (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1400
850000 ریال 765000 ریال
استیون گایز، نسرین امامی (مترجم) استیون گایز
ناشر: آدینه - 1402
1000000 ریال 800000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، الهام مبارکی زاده (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: پل - بهمن 1398
1700000 ریال 1530000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، کیومرث پارسای (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: تمدن علمی - خرداد 1402
1850000 ریال 1665000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، نهضت صالحیان (مترجم)، مهین(افسرکشمیری) میلانی (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: لیوسا - دی 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، علیرضا ارجاع (مترجم)، افسانه رشیدیان (ویراستار) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: شمشاد - تیر 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
ویکتورامیل فرانکل ویکتورامیل فرانکل
ناشر: آشیان - اسفند 1397
750000 ریال 675000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، عبدالله جمنی (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: آوای مکتوب - اردیبهشت 1402
950000 ریال 855000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، پروانه طاهری (مترجم)، هرولداس. کاشنر(مقدمه)، سیمین پناهی فرد(مقدمه) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: عطر کاج - دی 1402
1470000 ریال 1323000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، مریم حسین نژاد (مترجم)، کامران محمدی (ویراستار) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: سنگ - مهر 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
ویکتورامیل فرانکل ویکتورامیل فرانکل
ناشر: مات - فروردین 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، مجید یداللهی (مترجم)، امیرمسعود رضایی (ویراستار)، هانیه سلیمی (ویراستار) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: آثار برات - تیر 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، مرجان ایزدی (مترجم)، الناز خجسته (ویراستار) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: آرایان - مرداد 1402
1150000 ریال 1035000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، مهین(افسرکشمیری) میلانی (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: درسا - آبان 1398
460000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، فروزنده دولتیاری (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: نیک فرجام - آذر 1399
480000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، حمیدرضا صادقی (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: به آوران - تیر 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 43 مورد