ترتیب بر اساس:
ایتالو کالوینو، پرویز شهدی (مترجم) ایتالو کالوینو
ناشر: نشر چشمه - آذر، 1397
220000 ریال
کریستیان بوبن، پرویز شهدی (مترجم) کریستیان بوبن
ناشر: نشر چشمه - دی، 1395
100000 ریال
آن ماری سلینکو، پرویز شهدی (مترجم) آن ماری سلینکو
ناشر: مجید، صدای معاصر - 02 بهمن، 1392
450000 ریال
ژاک تورنیه، پرویز شهدی (مترجم) ژاک تورنیه
ناشر: نشر چشمه - 27 دی، 1393
40000 ریال
ایتالو کالوینو، پرویز شهدی (مترجم) ایتالو کالوینو
ناشر: نشر چشمه - آبان، 1397
350000 ریال
مارک دوگن، پرویز شهدی (مترجم)، فرشته ساری (ویراستار) مارک دوگن
ناشر: نشر چشمه - 20 اردیبهشت، 1388
70000 ریال
مارک دوگن، پرویز شهدی (مترجم)، سمیه نوروزی (ویراستار) مارک دوگن
ناشر: نشر چشمه - 01 اسفند، 1389
120000 ریال
آنتونی بیور، پرویز شهدی (مترجم) آنتونی بیور
ناشر: نسل آفتاب - 1394
480000 ریال
آلبرتو موراویا، پرویز شهدی (مترجم) آلبرتو موراویا
ناشر: مجید، آوای الف - 15 تیر، 1393
125000 ریال
گی دو موپاسان، پرویز شهدی (مترجم) گی دو موپاسان
ناشر: مجید - 20 اردیبهشت، 1384
195000 ریال
دفنی دوموریه، پرویز شهدی (مترجم) دفنی دوموریه
ناشر: صدای معاصر - 1395
265000 ریال
جان ویلارد تولند، پرویز شهدی (مترجم) جان ویلارد تولند
ناشر: نسل آفتاب - مرداد، 1395
450000 ریال
اونوره دو بالزاک، پرویز شهدی (مترجم) اونوره دو بالزاک
ناشر: ققنوس - 1393
350000 ریال
ژیلبر سسبرون، پرویز شهدی (مترجم) ژیلبر سسبرون
ناشر: صدای معاصر - 07 بهمن، 1385
40000 ریال
رنه بارژاول، پرویز شهدی (مترجم) رنه بارژاول
ناشر: دنیای نو - 29 بهمن، 1387
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 47 مورد