ترتیب بر اساس:
استیون کینسر، عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (مترجم)، اردشیر تبریزی (ویراستار) استیون کینسر
ناشر: پیکان - 02 شهریور، 1392
180000 ریال
برنار ابر، خرم راشدی، عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (مترجم)، اصغر اندرودی (ویراستار) برنار ابر
ناشر: البرز - 31 خرداد، 1385
75000 ریال
نجیب محفوظ، عبدالرضا هوشنگ مهدوی (مترجم) نجیب محفوظ
ناشر: مروارید - آبان، 1397
320000 ریال
پاتوانت سینگ، عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (مترجم) پاتوانت سینگ
ناشر: پیکان - 10 اردیبهشت، 1385
38500 ریال
عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی، ویلیام شوکراس عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی
ناشر: پیکان - 1381
520000 ریال
فخرالدین عظیمی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی (مترجم) فخرالدین عظیمی
ناشر: قطره - آذر، 1397
700000 ریال
ژرار والتر، عبدالرضا هوشنگ مهدوی (مترجم) ژرار والتر
ناشر: البرز - 21 فروردین، 1391
75000 ریال
عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (به اهتمام) عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (به اهتمام)
ناشر: پیکان - 18 فروردین، 1389
50000 ریال
آندره گربر، پییر لوزینیان، گی دو وارنی، عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (مترجم) آندره گربر
ناشر: آسیم - 17 اردیبهشت، 1386
49500 ریال
ویلیام شوکراس، عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (مترجم) ویلیام شوکراس
ناشر: آسیم - 13 اسفند، 1385
95000 ریال
عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی (مترجم) عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی (مترجم)
ناشر: البرز - 1378
20500 ریال
ژیلبر سینوئه، عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (مترجم)، اصغر اندرودی (ویراستار) ژیلبر سینوئه
ناشر: آسیم - 24 اردیبهشت، 1386
85000 ریال
امیل لودویک، عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (مترجم)، شهلا ارژنگ (ویراستار) امیل لودویک
ناشر: ذهن آویز - 29 دی، 1387
35000 ریال
عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی
ناشر: علمی - 14 تیر، 1384
26500 ریال
عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی، ارمغان جزایری (مترجم)، ایرج امینی (مترجم) عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی
ناشر: پیکان - 1382
22000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد