ترتیب بر اساس:
جمشید جداری عیوضی، فرج الله محمودی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1382
75000 ریال
جمشید جداری عیوضی، مجتبی یمانی (ویراستار)، اکرم مبارکی (ویراستار) جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 دی، 1392
63000 ریال
فرج الله محمودی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار) فرج الله محمودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
49000 ریال
جمشید جداری عیوضی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1389
32000 ریال
جمشید جداری عیوضی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 09 آبان، 1390
30000 ریال
فرج الله محمودی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار)، نیره توکلی (ویرایشگر) فرج الله محمودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 بهمن، 1387
23010 ریال
ابوالفضل بهنیافر، محمدرضا ثروتی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار) ابوالفضل بهنیافر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 18 اردیبهشت، 1391
20000 ریال
جمشید جداری عیوضی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1383
19110 ریال
علی اصغر رضوانی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار) علی اصغر رضوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 مهر، 1390
13000 ریال
جمشید جداری عیوضی، فرج الله محمودی، هوشنگ فرخجسته، حسن روحی پور، محمدرضا اختصاصی جمشید جداری عیوضی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1381
40000 ریال
جمشید جداری عیوضی، رحمت الله فرهودی (ویراستار) جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 آبان، 1392
40000 ریال
جمشید جداری عیوضی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
40000 ریال
جمشید جداری عیوضی، رحمت الله فرهودی (ویراستار) جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1384
14690 ریال
فرج الله محمودی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار) فرج الله محمودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 مهر، 1385
11180 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد