محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
فرشاد مومنی فرشاد مومنی
ناشر: نجابت - 1387
25000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 153000 ریال
حسین راغفر (تدوین)، محمدرضا واعظ مهدوی (تدوین)، فرشاد مومنی (تدوین)، فاطمه حیدری (تدوین) حسین راغفر (تدوین)
ناشر: دانشگاه شاهد - 25 فروردین 1389
40000 ریال
گای پیترز، فرشاد مومنی (مترجم)، فریبا مومنی (مترجم) گای پیترز
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 7 اردیبهشت 1387
45000 ریال
حسین غفرانی، امیرعباس فتاح زاده، فرشاد مومنی، محمدرضا واعظمهدوی، یاسر مالی حسین غفرانی
ناشر: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ - 1382
75000 ریال
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد) - خرداد 1396
140000 ریال
معصومه رضایی زاده (ویراستار)، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار)، عباس شاکری(به اهتمام)، فرشاد مومنی(به اهتمام)، عبدالرسول قاسمی(به اهتمام)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی(زیرنظر) معصومه رضایی زاده (ویراستار)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 اسفند 1397
200000 ریال
رودولف ریشتر، فرشاد مؤمنی (مترجم)، فریبا مؤمنی (مترجم) رودولف ریشتر
ناشر: نشر چشمه - خرداد 1397
250000 ریال
ناشر: نقش و نگار - 29 دی 1398
550000 ریال
فرشاد مومنی فرشاد مومنی
ناشر: نهادگرا - آبان 1394
600000 ریال
مایکل پورتر، فرشاد مومنی (مترجم) مایکل پورتر
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد) - 20 خرداد 1399
650000 ریال
فرشاد مومنی فرشاد مومنی
ناشر: نقش و نگار - 16 بهمن 1398
700000 ریال
فرشاد مومنی فرشاد مومنی
ناشر: نقش و نگار - 16 بهمن 1398
750000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد