نمایش 1 - 11 از 11 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)

1.
تحلیل و محاسبه بهره وری
تحلیل و محاسبه بهره وری
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee), محمدصادق پیماندار (مترجم)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1382
قیمت پشت جلد:  10000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
2.
اقتصاد مهندسی
اقتصاد مهندسی
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee), احمد اسدی (مترجم)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1382
قیمت پشت جلد:  13500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
3.
اقتصاد منابع معدنی
اقتصاد منابع معدنی
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee), احمد خداوردی (مترجم)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1386
قیمت پشت جلد:  14000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
4.
روشهای نوین اقتصاد مهندسی
روشهای نوین اقتصاد مهندسی
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1385
قیمت پشت جلد:  23500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
5.
مدیریت صنعتی (برنامه ریزی خطی)
مدیریت صنعتی (برنامه ریزی خطی)
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1387
قیمت پشت جلد:  36500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
6.
بهره وری در صنایع
بهره وری در صنایع
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - 1388
قیمت پشت جلد:  50000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
7.
معدن؛ مهم ترین بخش اقتصاد ایران
معدن؛ مهم ترین بخش اقتصاد ایران
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1387
قیمت پشت جلد:  55000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
8.
مدیریت صنعتی - تصمیم گیری
مدیریت صنعتی - تصمیم گیری
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1389
قیمت پشت جلد:  65000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
9.
نگهداری در معادن
نگهداری در معادن
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1387
قیمت پشت جلد:  80000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
10.
مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن
مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1390
قیمت پشت جلد:  80000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
11.
اقتصاد برای همه (اقتصاد کلان)
اقتصاد برای همه (اقتصاد کلان)
پدیدآورنده: سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1394
قیمت پشت جلد:  120000 ریال
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف پدیدآورنده: سيدكاظم اورعي (kazem oraee)(k.oraee)
حذف جستجوی پیشرفته
محدود کردن نتایج
علوم اجتماعی (1)
علوم طبیعی و ریاضیات (1)
علوم کاربردی (2)
کتب اصلی درسی و کمک درسی (1)
فنی و حرفه ای (3)
علوم (1)
 
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.