ترتیب بر اساس:
شارون.ال لشتر، رابرت تی کیوساکی، مامک بهادرزاده (مترجم) شارون.ال لشتر
ناشر: پیک آوین - 21 دی 1401
1180000 ریال 790000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
فردچارترز کلی، ناهید سپهرپور (مترجم) فردچارترز کلی
ناشر: پیک آوین - خرداد 1397
120000 ریال
رابرت تی کیوساکی، شارون لچر، مامک بهادرزاده (مترجم)، ناهید سپهرپور (مترجم) رابرت تی کیوساکی
ناشر: پیک آوین - 1393
240000 ریال
شارون ال. لچتر، رابرت تی کیوساکی، ناهید سپهرپور (مترجم)، مامک بهادرزاده (ویراستار) شارون ال. لچتر
ناشر: پیک آوین - 19 خرداد 1393
240000 ریال
لسلی پاکل، آدریان آویلا، مامک بهادرزاده (مترجم) لسلی پاکل
ناشر: پیک آوین - خرداد 1397
95000 ریال
جانی یانگ، مامک بهادرزاده (مترجم) جانی یانگ
ناشر: پیک آوین - 30 دی 1392
340000 ریال
راشل بریج، ناهید سپهرپور (مترجم) راشل بریج
ناشر: پیک آوین - 25 بهمن 1391
180000 ریال
ناشر: پیک آوین - 10 شهریور 1392
95000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد