ترتیب بر اساس:
دی پارسونز، کتایون کوشیار (مترجم)، سعید مدرسی قزوینی (ویراستار) دی پارسونز
ناشر: پرک - 31 فروردین 1384
7000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
آر دراپر، فاطمه حسن نایبی (مترجم)، امیردیوانی (ویراستار) آر دراپر
ناشر: پرک - 31 فروردین 1384
7000 ریال
ای.پی. کاکس، امیر دیوانی (مترجم)، سعید مدرسی قزوینی (ویراستار) ای.پی. کاکس
ناشر: پرک - 13 اردیبهشت 1384
7000 ریال
کتایون کوشیار (مترجم) کتایون کوشیار (مترجم)
ناشر: پرک - 31 فروردین 1384
7000 ریال
دی. ابرین، مریم گلدوز (مترجم) دی. ابرین
ناشر: پرک - 31 فروردین 1384
7000 ریال
دی. وود، مرجانه منفردنیاکی (مترجم) دی. وود
ناشر: پرک - 13 اردیبهشت 1384
7000 ریال
کی. پلی فورد، اچ. لیتک، علی نعمتی مفرح (مترجم) کی. پلی فورد
ناشر: پرک - 1381
6000 ریال
پی. بونیارد، پگاه امیردیوانی (مترجم) پی. بونیارد
ناشر: پرک - 1381
6000 ریال
رزالین ویلکینسون، سعید مدرسی قزوینی (مترجم)، کامران مافی (مترجم) رزالین ویلکینسون
ناشر: پرک - 1383
6000 ریال
امیررضا وکیلی فرد، راشین مدنی امیررضا وکیلی فرد
ناشر: پرک - 1381
20000 ریال
بهانات، قمر حاتمی (مترجم)، امیر دیوانی (ویراستار) بهانات
ناشر: پرک - 2 بهمن 1384
12000 ریال
کلایو گیفورد، سعید مدرسی قزوینی (مترجم) کلایو گیفورد
ناشر: پرک - 1383
13000 ریال
کلایو گیفورد، سعید مدرسی قزوینی (مترجم) کلایو گیفورد
ناشر: پرک - 1383
13000 ریال
کلایو گیفورد، سعید مدرسی قزوینی (مترجم) کلایو گیفورد
ناشر: پرک - 1383
25000 ریال
مرضیه قربانعلی بیک (مترجم) مرضیه قربانعلی بیک (مترجم)
ناشر: پرک - 5 اردیبهشت 1385
4000 ریال
نمایش 16 - 30 از 241 مورد