ترتیب بر اساس:
ناشر: یاران - 17 فروردین 1393
45000 ریال 40500 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
نوروزعلی غنی افشرد (تدوین) نوروزعلی غنی افشرد (تدوین)
ناشر: یاران، آذربایجان - خرداد 1395
90000 ریال 81000 ریال
سمیه نجفی زاده سمیه نجفی زاده
ناشر: یاران - 1388
50000 ریال 45000 ریال
اسپنسر خاویر اسمیت، لاس.جی. میسون، فرزانه اختیاروکالتی (مترجم) اسپنسر خاویر اسمیت
ناشر: یاران - 16 تیر 1398
250000 ریال
ناشر: یاران - 10 آبان 1390
75000 ریال
رمضان یلدیز، نسیم فولادوند (مترجم)، قدیر گلکاریان (ویراستار) رمضان یلدیز
ناشر: یاران - 18 فروردین 1393
175000 ریال
عبدالعلی خلخالی، حسین محمدزاده صدیق (مقدمه) عبدالعلی خلخالی
ناشر: یاران - اردیبهشت 1397
150000 ریال
ناشر: یاران - 22 خرداد 1398
125000 ریال
جورج اورول جورج اورول
ناشر: یاران - 22 خرداد 1398
450000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن جک کنفیلد
ناشر: یاران - 6 اردیبهشت 1399
550000 ریال
پیترفردیناند دروکر، صمد قلی زاده (مترجم) پیترفردیناند دروکر
ناشر: یاران، آذربایجان - 19 مرداد 1398
300000 ریال
فضولی بیات، کاظم عباسی (مترجم) فضولی بیات
ناشر: یاران - خرداد 1397
150000 ریال
ناشر: یاران - 6 آبان 1398
450000 ریال
ناشر: یاران - 22 خرداد 1398
380000 ریال
ناشر: یاران - 1390
95000 ریال
نمایش 1 - 15 از 365 مورد