ترتیب بر اساس:
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، فرهنگستان هنر - 1 تیر 1393
150000 ریال
مارتین هایدگر، شاپور اعتماد (مترجم)، محمد پوینده (ویراستار) مارتین هایدگر
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 28 خرداد 1390
190000 ریال
مصطفی چمران، مهدی چمران (به اهتمام)، علی فرازنده خالدی (زیرنظر)، اسرافیل شیرچی (خطاط) مصطفی چمران
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 1 تیر 1393
200000 ریال
رودلف جولیانی، محمد ایمانی (مترجم)، محمد کاظم (مترجم)، ابوالفضل قهرمانی (ویراستار) رودلف جولیانی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 13 تیر 1390
28000 ریال
کلیفوردام ویل، احمد شریعتی (مترجم) کلیفوردام ویل
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 19 شهریور 1391
179000 ریال
عباس قمی، ابوالحسن شعرانی (مترجم) عباس قمی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 1 تیر 1390
95000 ریال
آذرتاش آذرنوش، علی بهرامیان، احمد پاکتچی، مسعود جلالی مقدم، فرامرز حاج منوچهری، شرف الدین خراسانی، علی اکبر دیانت، یوسف رحیم لو، عنایت الله رضا، عبدالحسین زرین کوب آذرتاش آذرنوش
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی - 11 تیر 1393
280000 ریال
سیده مریم ابوالقاسمی، علیرضا مختارپور (ویراستار) سیده مریم ابوالقاسمی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 4 آذر 1392
380000 ریال
یعقوب آژند، عسکر بهرامی (ویراستار) یعقوب آژند
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، فرهنگستان هنر - 31 خرداد 1393
250000 ریال
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 8 خرداد 1390
62000 ریال
پرویز اسکندرپورخرمی، کلود کرباسی (مترجم) پرویز اسکندرپورخرمی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 15 بهمن 1392
850000 ریال
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 4 تیر 1393
270000 ریال
سیداحمد وکیلیان (گردآورنده)، خسرو صالحی (گردآورنده) سیداحمد وکیلیان (گردآورنده)
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، سازمان میراث فرهنگی کشور - 1 دی 1388
40000 ریال
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 29 مرداد 1392
370000 ریال
فاطمه کاتب، مزدک انوشه (ویراستار)، سعید محمودی ازناوه (عکاس) فاطمه کاتب
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 25 شهریور 1391
400000 ریال
نمایش 31 - 45 از 407 مورد