ترتیب بر اساس:
مهدی خرازان، نیما راسخ صالح (ویراستار)، ناصر صابری (ویراستار) مهدی خرازان
ناشر: نما، جهان فردا - دی 1398
1000000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام گلن کریگ
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1393
800000 ریال
حبیب الله دعائی حبیب الله دعائی
ناشر: نما، جهان فردا - آذر 1390
250000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما - اردیبهشت 1386
300000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1388
250000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما، جهان فردا - مهر 1390
400000 ریال
مهدی خرازان، صابری (ویراستار) مهدی خرازان
ناشر: نما - بهمن 1386
45000 ریال
مهدی خرازان، نیما راسخ صالح (ویراستار) مهدی خرازان
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1394
200000 ریال
پیتر لینز، مجتبی پورمحقق (مترجم)، بابک سلیمی اول (مترجم) پیتر لینز
ناشر: نما، جهان فردا - مهر 1388
100000 ریال
تاسوس پاپاناستاسیو، جورجیوس جورجیو، آندریاس الکساندرو، محمد خاوری (مترجم)، علیرضا تیمورتاش (مترجم) تاسوس پاپاناستاسیو
ناشر: نما، جهان فردا - فروردین 1389
70000 ریال
ارنست پل دگارمو، بی.ای. کلامسکی، آر.ای. کهسر، بلک، علی حائریان اردکانی (مترجم)، احسان حائری اردکانی (مترجم)، آسیه حائری اردکانی (مترجم) ارنست پل دگارمو
ناشر: نما - اردیبهشت 1388
75000 ریال
استیون گاسیوروویچ، جمیل آریایی (مترجم)، محمدرضا مطلوب (مترجم) استیون گاسیوروویچ
ناشر: نما، جهان فردا - شهریور 1385
60000 ریال
ویلیام هارت هیت، مرتضی تقوی (مترجم)، احسان جلایری (مترجم)، بهزاد قهرمان (مترجم) ویلیام هارت هیت
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1391
530000 ریال
جانت ولد، مهران صدرالادبائی (مترجم) جانت ولد
ناشر: نما - خرداد 1388
70000 ریال
نمایش 31 - 45 از 179 مورد