ترتیب بر اساس:
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 26 شهریور 1399
1490000 ریال
فردریک دلاویر، مه پری قاسم نژاد (مترجم)، سعیده ایرانی صفت (مترجم)، ناصر فتوگرافی (ویراستار) فردریک دلاویر
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - خرداد 1397
990000 ریال
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - بهمن 1396
850000 ریال
ناصر تقی بیگلو، حجت محمدی مغانی ناصر تقی بیگلو
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - دی 1394
750000 ریال
مگی سی بارک، مهدی حسین زاده (مترجم)، علیرضا براری (مترجم) مگی سی بارک
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 22 آذر 1389
75000 ریال
مایک گرین وود، داگلاس اس. کالمن، محمدجواد پوروقار (مترجم)، عباس زارعی (مترجم)، مینا علی پوردیده روشن (ویراستار)، مهدی صادقی(مقدمه) مایک گرین وود
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 19 بهمن 1398
750000 ریال
شاهین کتابی شاهین کتابی
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - مهر 1397
790000 ریال
انجمن مربیگری امریکا، سیداحمد طبائیان (مترجم) انجمن مربیگری امریکا
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 12 اردیبهشت 1389
115000 ریال
رولف مایر، فرهاد غروی (مترجم) رولف مایر
ناشر: نشر ورزش - خرداد 1394
400000 ریال
میشائیل هان، یوزف گیرل میشائیل هان
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 6 مرداد 1399
400000 ریال
رابرت ته، مسعود گلپایگانی (مترجم) رابرت ته
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 11 بهمن 1389
65000 ریال
رابرت ته، مسعود گلپایگانی (مترجم) رابرت ته
ناشر: نشر ورزش - تیر 1397
590000 ریال
حمید طباطبایی حمید طباطبایی
ناشر: نشر ورزش - 16 مهر 1393
120000 ریال
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - اردیبهشت 1397
500000 ریال
نمایش 46 - 60 از 337 مورد