ترتیب بر اساس:
دیویدجوزف شوارتز، ژنا بخت آور (مترجم) دیویدجوزف شوارتز
ناشر: مروارید، فیروزه - 7 آذر 1401
950000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
داریوش آشوری داریوش آشوری
ناشر: مروارید - 14 آبان 1399
1250000 ریال 700000 ریال
قیصر امین پور(شاعر) قیصر امین پور(شاعر)
ناشر: مروارید - 1399
390000 ریال
ریکی گریفین، گرگوری مورهد، سیدمهدی الوانی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) ریکی گریفین
ناشر: مروارید - 9 دی 1400
1800000 ریال
گروس عبدالملکیان(شاعر) گروس عبدالملکیان(شاعر)
ناشر: مروارید - 11 مرداد 1399
350000 ریال 72000 ریال
ناشر: مروارید - 1395
130000 ریال
دیویدجوزف شوارتز، ژنا بخت آور (مترجم) دیویدجوزف شوارتز
ناشر: مروارید، فیروزه - 2 دی 1400
450000 ریال
شفیعی کدکنی شفیعی کدکنی
ناشر: مروارید - 10 خرداد 1401
500000 ریال
باری ریچاردز، حسین پاینده (مترجم) باری ریچاردز
ناشر: مروارید - 13 مهر 1399
490000 ریال 450000 ریال
میگل د اونامونو میگل د اونامونو
ناشر: مروارید - 1382
420000 ریال
رضا چایچی رضا چایچی
ناشر: مروارید - 28 آذر 1391
36000 ریال
ناشر: مروارید - 17 تیر 1392
88000 ریال
زکریا تامر، غلامرضا امامی (مترجم) زکریا تامر
ناشر: مروارید - 1397
100000 ریال
علیرضا حسن زاده علیرضا حسن زاده
ناشر: مروارید - 3 خرداد 1399
550000 ریال 490000 ریال
محمدرضا شفیعی کدکنی محمدرضا شفیعی کدکنی
ناشر: مروارید - 8 آبان 1400
950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 880 مورد