ترتیب بر اساس:
استیفن گاربر، ماریان دانیلز گاربر، روبین فریدمن اسپیزمن، هومن حسینی نیک (مترجم)، شاهین خزعلی (مترجم)، احمد شریف تبریزی (مترجم) استیفن گاربر
ناشر: مروارید - 6 آبان 1401
2300000 ریال 1840000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
دیویدجوزف شوارتز، ژنا بخت آور (مترجم) دیویدجوزف شوارتز
ناشر: مروارید، فیروزه - 20 اسفند 1401
1200000 ریال 960000 ریال
خالد حسینی، زیبا گنجی (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 22 مهر 1399
1700000 ریال 1360000 ریال
اریک فروم، پوری سلطانی (مترجم)، مجید رهنما(مقدمه) اریک فروم
ناشر: مروارید - 24 اسفند 1401
950000 ریال 760000 ریال
آون هیوز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سهراب خلیلی شورینی (مترجم) آون هیوز
ناشر: مروارید - 6 آبان 1398
1500000 ریال 1200000 ریال
اریک فروم، عزت الله فولادوند (مترجم) اریک فروم
ناشر: مروارید - 8 مهر 1401
1900000 ریال 1520000 ریال
رابرت بلای، فریدون معتمدی (مترجم) رابرت بلای
ناشر: مروارید - 29 آذر 1401
2100000 ریال 1680000 ریال
داریوش آشوری داریوش آشوری
ناشر: مروارید - 14 آبان 1399
2100000 ریال 1680000 ریال
قیصر امین پور(شاعر) قیصر امین پور(شاعر)
ناشر: مروارید - 26 آبان 1399
2000000 ریال 1800000 ریال
قیصر امین پور(شاعر) قیصر امین پور(شاعر)
ناشر: مروارید - 1399
390000 ریال 312000 ریال
جفری زاسلو، رندی پوش، مرجان متقی (مترجم)، سیامک گلشیری (ویراستار) جفری زاسلو
ناشر: مروارید - 13 فروردین 1400
1100000 ریال 880000 ریال
ریکی گریفین، گرگوری مورهد، سیدمهدی الوانی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) ریکی گریفین
ناشر: مروارید - 15 مهر 1401
3400000 ریال 2720000 ریال
احمد شاملو احمد شاملو
ناشر: مروارید - 7 آبان 1399
1400000 ریال 1120000 ریال
گروس عبدالملکیان(شاعر) گروس عبدالملکیان(شاعر)
ناشر: مروارید - 11 مرداد 1399
350000 ریال 280000 ریال
جرالداف دیویس، دبلیو .ریچارد اسکات، سیدرضا سیدجوادین (مترجم)، بهروز پورولی (مترجم) جرالداف دیویس
ناشر: مروارید - 20 آبان 1399
3200000 ریال 2560000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,011 مورد