ترتیب بر اساس:
آذرتاش آذرنوش آذرتاش آذرنوش
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 26 آذر 1399
280000 ریال
شرکت مهندسی متکاف وادی، احمد ابریشم چی (مترجم) شرکت مهندسی متکاف وادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان - دی 1397
370000 ریال
ولفگانگ ریندلر، رضا منصوری (مترجم)، حسین معصومی همدانی (مترجم) ولفگانگ ریندلر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 12 بهمن 1390
155000 ریال
هرمان سمبر، محمدابراهیم ابوکاظمی (مترجم) هرمان سمبر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1395
310000 ریال
داگلاس آروید اسکوگ، جیمز هولر، عبدالرضا سلاجقه (مترجم) داگلاس آروید اسکوگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 24 دی 1399
800000 ریال
دیویی چیمبرز، ثریا قزل ایاغ (مترجم) دیویی چیمبرز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1394
40000 ریال
رابرت سلز، ریچارد وایدنر رابرت سلز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1395
320000 ریال
گیتی دیهیم گیتی دیهیم
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 11 خرداد 1389
50000 ریال
جورج فینلی سیمونز، علی اکبر بابائی (مترجم) جورج فینلی سیمونز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1395
230000 ریال
تری ویلیامز، عادل آذر (مترجم) تری ویلیامز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1394
215000 ریال
محمد محمدالوکیل، کاظم سرابچی (مترجم) محمد محمدالوکیل
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1395
250000 ریال
تقی وحیدیان تقی وحیدیان
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 20 اسفند 1397
140000 ریال
ناشر: علمی و فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی - 28 شهریور 1390
830000 ریال
احمد سمیعی گیلانی (ویراستار)، معصومه معدن کن (شارح) احمد سمیعی گیلانی (ویراستار)
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1395
200000 ریال
نمایش 46 - 60 از 757 مورد