ترتیب بر اساس:
ناصر کاظمی ناصر کاظمی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - دی 1393
180000 ریال
ریموند.ا نو، اباصلت خراسانی (مترجم)، سمیه دانشمندی (مترجم) ریموند.ا نو
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - مهر 1398
290000 ریال
اباصلت خراسانی، هومن دوستی اباصلت خراسانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آبان 1391
150000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - مهر 1394
260000 ریال
ناصر صادقی فرد (تهیه و تنظیم) ناصر صادقی فرد (تهیه و تنظیم)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1394
130000 ریال
اباصلت خراسانی، کورش فتحی واجارگاه اباصلت خراسانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - خرداد 1395
1000000 ریال
احمد جوان جعفری (مترجم)، محمدعلی سلطان آبادی (مترجم) احمد جوان جعفری (مترجم)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - بهمن 1391
150000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اسفند 1392
110000 ریال
ناصر طاعتی، بهرام خان مختاری ناصر طاعتی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - تیر 1395
100000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اردیبهشت 1391
170000 ریال
بهرام جلوداری ممقانی (مترجم) بهرام جلوداری ممقانی (مترجم)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آبان 1390
50000 ریال
اباصلت خراسانی اباصلت خراسانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - مهر 1393
500000 ریال
کازوئو تسوچیا کازوئو تسوچیا
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آذر 1396
170000 ریال
نیلس یوران اولوه، آنا شوستراند، علیرضا علی سلیمانی (مترجم) نیلس یوران اولوه
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - خرداد 1386
28000 ریال
ادوارد بلوچر، کونگ اچ چن، دبلیوتوماس لین، حسن مدرکیان (مترجم) ادوارد بلوچر
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - شهریور 1390
196000 ریال
نمایش 31 - 45 از 416 مورد