ترتیب بر اساس:
ادوارد بلوچر، گری کوکینز، پاول ای. جوراس، داوید استوت ادوارد بلوچر
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اسفند 1397
770000 ریال 693000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
سیدسعید حسینیان سیدسعید حسینیان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - خرداد 1394
130000 ریال 117000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اردیبهشت 1390
150000 ریال 110000 ریال
سیدعلی ابطحی سیدعلی ابطحی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1399
280000 ریال 252000 ریال
فاطمه حسینی سفیدآبی، اندیشه هراتیان نژادی فاطمه حسینی سفیدآبی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - دی 1400
760000 ریال 684000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - تیر 1395
150000 ریال 135000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - تیر 1395
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آذر 1395
120000 ریال 108000 ریال
ادوارد بلوچر، گری کوکینز، پاول ای. جوراس، داوید استوت ادوارد بلوچر
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اسفند 1397
900000 ریال 810000 ریال
پدرام اسلامی پدرام اسلامی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آبان 1398
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آبان 1398
370000 ریال 333000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - خرداد 1399
160000 ریال 144000 ریال
امیرحسام شهسواری امیرحسام شهسواری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اردیبهشت 1401
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آبان 1400
500000 ریال
عباس گلچینیان عباس گلچینیان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اردیبهشت 1395
530000 ریال
نمایش 16 - 30 از 416 مورد