ترتیب بر اساس:
گونترآر کرس، سجاد کبگانی (مترجم)، رحمان صحراگرد (مترجم)، علیرضا محسنی (ویراستار) گونترآر کرس
ناشر: مارلیک - 4 آبان 1401
700000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
صادق ملک شهمیرزادی، محمدجعفر سروقدی(تدوین)، حسین محسنی(تدوین) صادق ملک شهمیرزادی
ناشر: مارلیک - 17 تیر 1399
550000 ریال
محمدجعفر سروقدی، حسین محسنی، بهمن فیروزمندی، علی اکبر سرفراز محمدجعفر سروقدی
ناشر: مارلیک - 20 بهمن 1398
700000 ریال
بتی ادواردز، عربعلی شروه (مترجم) بتی ادواردز
ناشر: مارلیک - 24 خرداد 1401
750000 ریال
جودی مارتین، پریسا محقق زاده (مترجم) جودی مارتین
ناشر: مارلیک - 1392
200000 ریال
واسیلی کاندینسکی، پریسا محقق زاده (مترجم) واسیلی کاندینسکی
ناشر: مارلیک - 14 اردیبهشت 1399
350000 ریال
سیمور چاوست، استیون هلر، لیلا کسائی (مترجم)، مهگان فرهنگ (مترجم) سیمور چاوست
ناشر: مارلیک - 5 شهریور 1393
450000 ریال
یوهانس ایتن، فرهاد گشایش (مترجم)، عربعلی شروه(مصحح) یوهانس ایتن
ناشر: مارلیک - 1 آذر 1399
350000 ریال
سیدرضا حسینی، اردشیر بروجنی (ویراستار) سیدرضا حسینی
ناشر: مارلیک - 5 بهمن 1392
600000 ریال
توماس هاف، ندا لنکرانی (مترجم) توماس هاف
ناشر: مارلیک - 25 اردیبهشت 1400
600000 ریال
خلیل مشتاق، مهدی بایروند (ویراستار)، دفتر پژوهش های هنری انتشارات مارلیک (تدوین) خلیل مشتاق
ناشر: مارلیک - 6 آذر 1390
150000 ریال
فرهاد گشایش، حسین محسنی(مصحح) فرهاد گشایش
ناشر: عفاف، مارلیک - 20 خرداد 1399
800000 ریال
لسلی راس، علی عسگری (مترجم) لسلی راس
ناشر: مارلیک - آذر 1394
300000 ریال
دورینه دن بیوکل، مریم مدنی (مترجم) دورینه دن بیوکل
ناشر: مارلیک - 27 آذر 1391
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 163 مورد