ترتیب بر اساس:
جیم کت کارت، سینا بهارستانی (مترجم) جیم کت کارت
ناشر: توسعه آموزش - 25 مهر 1391
10000 ریال
R.Keith Mobley, Lindley Higgins, DarrinJ. Wikoff R.Keith Mobley
ناشر: توسعه آموزش - 17 بهمن 1389
450000 ریال
کنت بلانچارد، مارک میلر، شهروز فرهنگ (مترجم) کنت بلانچارد
ناشر: توسعه آموزش - 30 مرداد 1387
19000 ریال
باب نلسون، شهروز فرهنگ (مترجم)، مهدی تمیزی (ویراستار) باب نلسون
ناشر: توسعه آموزش - 11 تیر 1384
13000 ریال
جان ماکس ول، شهروز فرهنگ (مترجم) جان ماکس ول
ناشر: توسعه آموزش - 3 تیر 1391
90000 ریال
واحد تحقیق و توسعه انتشارات کلید آموزش (گردآورنده) واحد تحقیق و توسعه انتشارات کلید آموزش (گردآورنده)
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - 1388
20000 ریال
لیلا الیاسی، امید رجبی کبودچشمه، زهرا حیدری داوی جانی (مقدمه) لیلا الیاسی
ناشر: توسعه آموزش - 17 خرداد 1391
30000 ریال
فهیمه وفقی (گردآورنده) فهیمه وفقی (گردآورنده)
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - 4 شهریور 1386
10000 ریال
ناشر: توسعه آموزش - 1389
17000 ریال
اریک مارشال، بهاره قنادزاده (مترجم) اریک مارشال
ناشر: توسعه آموزش - 1389
20000 ریال
نیل اندرسن، شهروز فرهنگ بیگوند (مترجم)، سیداحمدرضا مدنی (مترجم) نیل اندرسن
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - 12 آذر 1390
35000 ریال
نیل ج اندرسون، شهروز فرهنگ بیگوند (مترجم)، احمدرضا مدنی (مترجم) نیل ج اندرسون
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - 12 آذر 1390
30000 ریال
Philip Skousen Philip Skousen
ناشر: توسعه آموزش - 1 شهریور 1389
235000 ریال
ناشر: توسعه آموزش - 1384
120000 ریال
برندا وگمن، میکی پیریسنیک کنزویک، شهروز فرهنگ بیگوند (مترجم) برندا وگمن
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - 25 بهمن 1388
45000 ریال
نمایش 76 - 90 از 159 مورد