ترتیب بر اساس:
آریل دورفمن، کامل حلمی (مترجم)، منوچهر هدایتی خوشکلام (مترجم) آریل دورفمن
ناشر: کتابسرا - 5 اسفند 1386
30000 ریال
داریوش شهبازی داریوش شهبازی
ناشر: کتابسرا - تیر 1395
225000 ریال
داریوش شهبازی داریوش شهبازی
ناشر: کتابسرا - تیر 1395
850000 ریال
منیژه(شیخ جوادی) بهزاد منیژه(شیخ جوادی) بهزاد
ناشر: کتابسرا - فروردین 1397
250000 ریال
راندا برن، نغمه داودی صوفی (مترجم)، لیلی سروش (ویراستار) راندا برن
ناشر: کتابسرا - 14 آذر 1386
20000 ریال
کارل ارنست مایر، شارین بلر برایسک کارل ارنست مایر
ناشر: کتابسرا - آذر 1394
450000 ریال
پاسکال آلن نازارت پاسکال آلن نازارت
ناشر: کتابسرا - مهر 1397
450000 ریال
امیراسدالله علم، علینقی عالیخانی (ویراستار) امیراسدالله علم
ناشر: کتابسرا - 3 اردیبهشت 1391
650000 ریال
ناشر: کتابسرا - 15 مهر 1392
300000 ریال
مارشا مهران مارشا مهران
ناشر: کتابسرا - 5 اسفند 1393
150000 ریال
محمدفاضل بیرجندی (ویراستار) محمدفاضل بیرجندی (ویراستار)
ناشر: کتابسرا - 12 آبان 1388
100000 ریال
دیویدسروان شرایبر، لیلی سروش (مترجم)، لاله امینی (مترجم) دیویدسروان شرایبر
ناشر: کتابسرا - 21 شهریور 1390
95000 ریال
ناهید شهیدی، مهرناز کاشفی ناهید شهیدی
ناشر: کتابسرا - 1382
25000 ریال
جوردی سییرراای فابرا، شهلا شمسائی فر (مترجم)، فریده گلبو (ویراستار) جوردی سییرراای فابرا
ناشر: کتابسرا - 26 دی 1386
55000 ریال
نمایش 31 - 45 از 85 مورد