بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: علوم روز - 18 اردیبهشت 1384
10000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
محمدعلی رحیم خانی محمدعلی رحیم خانی
ناشر: علوم روز - 1381
23500 ریال
سیدمرتضی حسینیان (گردآورنده) سیدمرتضی حسینیان (گردآورنده)
ناشر: شهرآب، علوم روز - 28 اردیبهشت 1388
35000 ریال
دیوید استون، آلفرد پور، کیهان حدادشرق (مترجم) دیوید استون
ناشر: علوم روز - 1381
طهماسبقلی شاهرخشاهی طهماسبقلی شاهرخشاهی
ناشر: علوم روز - 1381
حسین سوداگر، قدرت الله محمدی حسین سوداگر
ناشر: علوم روز - 1381
20000 ریال
جیمزلیثرپ مریام، گلن کریک، بهرام پوستی (مترجم) جیمزلیثرپ مریام
ناشر: علوم روز - 10 بهمن 1384
70000 ریال
هاشم مهر آذین هاشم مهر آذین
ناشر: علوم روز - 1383
20000 ریال
V.N Vazirani, S.P Chandola V.N Vazirani
ناشر: شهرآب، علوم روز - 2 شهریور 1387
200000 ریال
ناشر: شهرآب، علوم روز - 24 بهمن 1386
79000 ریال
ناشر: علوم کامپیوتر، خسروی، فانوس اندیشه، انتخاب روز - 6 شهریور 1390
29500 ریال
علی اکبر ریاحین علی اکبر ریاحین
ناشر: علوم کامپیوتر، خسروی، فانوس اندیشه، انتخاب روز - 2 شهریور 1390
79000 ریال
L.S. Marks, Eugene Avallone (Editor) L.S. Marks
ناشر: علوم روز - مهر 1396
2000000 ریال
Josph Edward Shigley (Editor) Josph Edward Shigley (Editor)
ناشر: علوم روز - شهریور 1396
100000 ریال
نمایش 16 - 30 از 33 مورد