ترتیب بر اساس:
ناشر: علمی - 22 تیر 1401
2200000 ریال 1870000 ریال
عباسعلی وفایی(گردآورنده) عباسعلی وفایی(گردآورنده)
ناشر: علمی - 21 آبان 1398
3250000 ریال 2762500 ریال
کورش صفوی کورش صفوی
ناشر: علمی - 18 اردیبهشت 1397
4500000 ریال 3825000 ریال
ناشر: علمی - 10 اسفند 1393
3950000 ریال 3555000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: علمی - 15 دی 1398
5500000 ریال 4675000 ریال
ناشر: علمی - 5 اسفند 1393
750000 ریال 637500 ریال
هوبرت بلالاک، حسن چاوشیان (مترجم) هوبرت بلالاک
ناشر: علمی - 19 شهریور 1392
450000 ریال 405000 ریال
آندرئاس لوکنر آندرئاس لوکنر
ناشر: علمی - 19 اسفند 1398
750000 ریال 637500 ریال
ناشر: علمی - 24 فروردین 1400
650000 ریال 585000 ریال
عباسعلی وفایی(به اهتمام) عباسعلی وفایی(به اهتمام)
ناشر: علمی - 1 مهر 1395
1250000 ریال 1062500 ریال
جورج لاکوف، مارک جانسون جورج لاکوف
ناشر: علمی - 11 آبان 1399
3500000 ریال 2975000 ریال
دیوید هولدکرافت، سپیده عبدالکریمی (مترجم) دیوید هولدکرافت
ناشر: علمی - 28 آبان 1399
2950000 ریال 2507500 ریال
ناشر: علمی - 14 اسفند 1391
3950000 ریال 3357500 ریال
هنری سوییت، کورش صفوی (مترجم) هنری سوییت
ناشر: علمی - 15 مهر 1397
2500000 ریال 2125000 ریال
استیفن بال، محمدرضا شریف زاده (مترجم) استیفن بال
ناشر: علمی - 4 اردیبهشت 1396
2495000 ریال 2245500 ریال
نمایش 61 - 75 از 337 مورد