ترتیب بر اساس:
ناشر: علمی - 1392
3500000 ریال 2975000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
فرخ مردبهرامان فرخ مردبهرامان
ناشر: علمی - 12 شهریور 1393
4500000 ریال 3825000 ریال
مریم رضایی(به اهتمام) مریم رضایی(به اهتمام)
ناشر: علمی - 19 تیر 1398
2850000 ریال 2422500 ریال
فیلیپ دانیل اسمیت، الگزندر رایلی فیلیپ دانیل اسمیت
ناشر: علمی - آذر 1394
3000000 ریال 2700000 ریال
ویلیام جی لایکن، کوروش صفوی (مترجم) ویلیام جی لایکن
ناشر: علمی - 19 آبان 1398
2950000 ریال 2507500 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی، بشیر تفنگ سازی (ویراستار) رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: علمی - 13 آذر 1391
1100000 ریال 990000 ریال
جورج ریتزر، محسن ثلاثی (مترجم) جورج ریتزر
ناشر: علمی - 6 خرداد 1400
7000000 ریال 5500000 ریال
جین کوپر، رقیه بهزادی (مترجم) جین کوپر
ناشر: علمی - 19 تیر 1398
4500000 ریال 3825000 ریال
کوروش صفوی کوروش صفوی
ناشر: علمی - 3 اسفند 1398
1250000 ریال 1062500 ریال
ویدا شقاقی ویدا شقاقی
ناشر: علمی - فروردین 1395
2750000 ریال 2337500 ریال
جری جانسون، آن لنگلی، لیف ملین، ریچارد ویتینگتون، حسین رحمان سرشت (مترجم)، شهرام خلیل نژاد (مترجم) جری جانسون
ناشر: علمی - 1 تیر 1391
115000 ریال 103500 ریال
محمد راسخ مهند، مجتبی علیزاده صحرایی محمد راسخ مهند
ناشر: علمی - آبان 1394
4500000 ریال 3825000 ریال
ناشر: علمی - 2 فروردین 1393
1950000 ریال 1657500 ریال
سپیده عبدالکریمی سپیده عبدالکریمی
ناشر: علمی - 20 اسفند 1392
2750000 ریال 2337500 ریال
تئوون لیوون، محسن نوبخت (مترجم) تئوون لیوون
ناشر: علمی - 2 فروردین 1395
3850000 ریال 3272500 ریال
نمایش 16 - 30 از 339 مورد