ترتیب بر اساس:
ادوارد فیتس جرالد ادوارد فیتس جرالد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اسفند 1397
1100000 ریال 990000 ریال
جلال الدین محمدبن محمد مولوی، محمدرضا شفیعی کدکنی (به اهتمام) جلال الدین محمدبن محمد مولوی
ناشر: علمی و فرهنگی - 1391
1950000 ریال 1755000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 31 خرداد 1399
1080000 ریال 972000 ریال
جفری هوفر، جوزف والاسیچ، جوی جورج، شعبان الهی (مترجم)، محمدرضا ربیعی مندجین (مترجم) جفری هوفر
ناشر: علمی و فرهنگی - 10 اردیبهشت 1390
520000 ریال 468000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 27 خرداد 1399
480000 ریال 432000 ریال
اریک فروم اریک فروم
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اسفند 1394
1300000 ریال 1170000 ریال
عباس اکبریان عباس اکبریان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مرداد 1394
1100000 ریال 990000 ریال
سیدحسین نصر، احمد آرام (مترجم) سیدحسین نصر
ناشر: علمی و فرهنگی - 18 اردیبهشت 1389
1000000 ریال 900000 ریال
هری گنسلر، مهدی اخوان (مترجم) هری گنسلر
ناشر: علمی و فرهنگی - 22 مهر 1399
3000000 ریال 2700000 ریال
ایمان امیرتیمور (مترجم) ایمان امیرتیمور (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دی 1394
1560000 ریال 1404000 ریال
آناتول فرانس آناتول فرانس
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آبان 1397
1000000 ریال 900000 ریال
جولی مارکز، شهلا انتظاریان (مترجم) جولی مارکز
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 29 شهریور 1399
400000 ریال 360000 ریال
کس آر. سانستاین، ریچارداچ تالر کس آر. سانستاین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مهر 1397
2000000 ریال 1800000 ریال
ای.جی.پی. تیلر، بهرام فرداد امینی (مترجم) ای.جی.پی. تیلر
ناشر: علمی و فرهنگی - 20 اسفند 1400
2200000 ریال 1760000 ریال
ویلیام شکسپیر ویلیام شکسپیر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - شهریور 1397
630000 ریال 567000 ریال
نمایش 46 - 60 از 2,108 مورد