ترتیب بر اساس:
شرمن فالند، آلن سی. گودمن، هادی یوزی (مترجم) شرمن فالند
ناشر: علمی سنا - 1395
1080000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: علمی سنا - بهمن 1394
980000 ریال
پروین سپهر پروین سپهر
ناشر: علمی سنا - 1395
392000 ریال
ناشر: علمی سنا - 1 اردیبهشت 1394
780000 ریال
جمال مجیدپور، کیوان مرتضایی جمال مجیدپور
ناشر: علمی سنا - مرداد 1394
690000 ریال
ناشر: علمی سنا - 1395
790000 ریال
مینا رسایی مینا رسایی
ناشر: علمی سنا - اسفند 1394
499000 ریال
سمیرا کارگر شهرآبادی سمیرا کارگر شهرآبادی
ناشر: علمی سنا - شهریور 1395
799000 ریال
جمال مجیدپور جمال مجیدپور
ناشر: علمی سنا - 30 دی 1393
660000 ریال
ناشر: علمی سنا - 1395
350000 ریال
مینا انجم شعاع، مژگان لطافت نژاد مینا انجم شعاع
ناشر: علمی سنا - مهر 1397
زهرا خاکسارحقانی زهرا خاکسارحقانی
ناشر: علمی سنا - اسفند 1396
100000 ریال
سیدمسعود موسوی (گردآورنده)، نسرین ابوالحسن بیگی گله زن (گردآورنده) سیدمسعود موسوی (گردآورنده)
ناشر: علمی سنا - تیر 1397
380000 ریال
ناشر: علمی سنا - تیر 1397
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 48 مورد