ترتیب بر اساس:
راجر اسمالی، فرشاد مزینانی (مترجم) راجر اسمالی
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
اسکات آر ولورت، محمد همت خواه (مترجم) اسکات آر ولورت
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
دونالدبی. لمک، فرشاد مزینانی (مترجم) دونالدبی. لمک
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
خاویر نیز، فرشاد مزینانی (مترجم) خاویر نیز
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
جنیفر فندل، فرشاد مزینانی (مترجم) جنیفر فندل
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
مایکل اهرن، محمد همت خواه (مترجم) مایکل اهرن
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
دونالدبی. لمک، فرشاد مزینانی (مترجم) دونالدبی. لمک
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
جنیفر فندل، فرشید مزینانی (مترجم) جنیفر فندل
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
بی. ای. هوئنا، فرشید مزینانی (مترجم) بی. ای. هوئنا
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
مایکل بورگن، فرشید مزینانی (مترجم) مایکل بورگن
ناشر: عصر اندیشه - خرداد 1397
60000 ریال
بهزاد یوسفی بهزاد یوسفی
ناشر: عصر اندیشه - 28 اردیبهشت 1398
450000 ریال
الیزابت راش، فرشید مزینانی (مترجم)، سارا تابنده (ویراستار) الیزابت راش
ناشر: عصر اندیشه - 29 اردیبهشت 1398
300000 ریال
سارا تابنده (مترجم) سارا تابنده (مترجم)
ناشر: عصر اندیشه - 11 خرداد 1399
200000 ریال
سارا تابنده سارا تابنده
ناشر: عصر اندیشه - 12 مهر 1399
300000 ریال
فرزاد مزینانی فرزاد مزینانی
ناشر: عصر اندیشه - 1381
2500 ریال
نمایش 31 - 45 از 76 مورد