ترتیب بر اساس:
غلامرضا محامد غلامرضا محامد
ناشر: عترت نو - 10 شهریور 1392
190000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و دف دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و دف
ناشر: عترت نو - 13 اسفند 1390
75000 ریال
مرجان پروانه (ویراستار) مرجان پروانه (ویراستار)
ناشر: عترت نو - 3 شهریور 1392
120000 ریال
دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و دف دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و دف
ناشر: عترت نو - 13 اسفند 1390
60000 ریال
دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و دف دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و دف
ناشر: عترت نو - 13 اسفند 1390
85000 ریال
دفتر حقوقی تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی (گردآورنده) دفتر حقوقی تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی (گردآورنده)
ناشر: عترت نو - 8 اسفند 1391
348000 ریال
دفتر حقوقی تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی (گردآورنده) دفتر حقوقی تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی (گردآورنده)
ناشر: عترت نو - 7 اسفند 1391
310000 ریال
مدیریت امور بازاریابی و طرح و برنامه، اداره برنامه (به اهتمام) مدیریت امور بازاریابی و طرح و برنامه
ناشر: عترت نو - 23 بهمن 1391
85000 ریال
مرجان پروانه (ویراستار) مرجان پروانه (ویراستار)
ناشر: عترت نو - 3 شهریور 1392
110000 ریال
سیدحسین حجازی (گردآورنده) سیدحسین حجازی (گردآورنده)
ناشر: عترت نو - 26 اسفند 1392
330000 ریال
پریوش جعفری پریوش جعفری
ناشر: عترت نو - 26 تیر 1389
40000 ریال
دیک ولش (تهیه و تنظیم)، اولیویر فرموند (تهیه و تنظیم) دیک ولش (تهیه و تنظیم)
ناشر: عترت نو - 26 تیر 1389
20000 ریال
ناشر: عترت نو - 19 مهر 1389
60000 ریال
ناشر: عترت نو - 17 بهمن 1390
49000 ریال
نمایش 16 - 30 از 34 مورد