ترتیب بر اساس:
هایدی اسکولنیک، آندرنا چرنوس، معصومه حسینی (مترجم) هایدی اسکولنیک
ناشر: حتمی، شرکت جازیکا - دی 1393
599000 ریال
مهدی نبوی نیک، تیمور درزابی مهدی نبوی نیک
ناشر: حتمی - بهمن 1398
2590000 ریال
دیوید شانک، لیث ان دنزی بوسل، کریستوفر گرینول، رسول نوروزی سیدحسینی (مترجم)، هاشم کوزه چیان (مترجم) دیوید شانک
ناشر: حتمی، شرکت جازیکا - اسفند 1398
3490000 ریال
لقمان کشاورز، حسن اسدی لقمان کشاورز
ناشر: حتمی - اسفند 1398
349000 ریال
سیدمحمد حسینی سیدمحمد حسینی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - اردیبهشت 1401
3990000 ریال
ناشر: دانشگاه الزهرا، حتمی - اسفند 1398
1690000 ریال
آرنولد لییونس، محمد خیبری (مترجم)، محسن پورمنتی (مترجم) آرنولد لییونس
ناشر: حتمی - دی 1391
790000 ریال
نوشین بنار، حمیده فتح الله زاده نوشین بنار
ناشر: حتمی - اسفند 1391
105000 ریال
جفری آبرامز، سو مینتن، کریس وولزی، هاشم کوزه چیان (مترجم) جفری آبرامز
ناشر: حتمی - بهمن 1398
449000 ریال
جون او اسپنگلار، پول ام آندرسون، دنیل پی کنناگتون، توماس آ باکر، فاطمه عبدوی (مترجم)، محمدرضا مقدسی فر (مترجم)، امیر خالوفیروزآبادی (مترجم) جون او اسپنگلار
ناشر: حتمی - دی 1393
1490000 ریال
آرماندولوئیس ویئیرا، رسول نوروزی سیدحسینی (مترجم)، حمید قاسمی (مترجم)، حبیب هنری (ویراستار) آرماندولوئیس ویئیرا
ناشر: حتمی - فروردین 1393
690000 ریال
حسین نظری شریف، محمد حتمی رازلیقی، مهدیه مهدوی، سیدخلیل موسوی حسین نظری شریف
ناشر: حتمی - بهمن 1398
3690000 ریال
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - بهمن 1398
349000 ریال
کریس گرتن، ایان جونز، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، زهرا باورساد (مترجم)، فرزانه سانی (مترجم) کریس گرتن
ناشر: حتمی - دی 1393
299000 ریال
جودن لین اسمیت، ربابه رستمی (مترجم) جودن لین اسمیت
ناشر: حتمی - دی 1394
690000 ریال
نمایش 46 - 60 از 639 مورد