ترتیب بر اساس:
حسین اعتمادی، سیدرضا سیدنژادفهیم حسین اعتمادی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 14 دی 1390
120000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
رضا یوسفی، مریم خالصی، بهروز شاهسون بهبودی رضا یوسفی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 13 دی 1390
240000 ریال
سیدعلی اکبر افجه ای، حسین منتی سیدعلی اکبر افجه ای
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 10 دی 1390
76000 ریال
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 30 آبان 1389
75000 ریال
محمدعلی سهمانی اصل، ساسان مهرانی محمدعلی سهمانی اصل
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 14 دی 1390
90000 ریال
حسین سرمدی حسین سرمدی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 26 دی 1391
90000 ریال
عزیزالله بابلی بهمئی عزیزالله بابلی بهمئی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 16 دی 1388
35000 ریال
اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش)، سنجش تکمیلی - 4 بهمن 1388
35000 ریال
اعضاء هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی اعضاء هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش)، سنجش تکمیلی - 30 دی 1388
30000 ریال
سیدباقر مداح، آرمین زارعیان سیدباقر مداح
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 11 دی 1390
89000 ریال
علیرضا فضائلی علیرضا فضائلی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 14 آبان 1384
50000 ریال
حسین ریاحی، مظاهر نامدار حسین ریاحی
ناشر: دانش، سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش)، روز اندیش - 16 مرداد 1387
50000 ریال
میثم بهرامی جویا میثم بهرامی جویا
ناشر: دانش، سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش)، روز اندیش - 16 مرداد 1387
88000 ریال
محمد کریمی محمد کریمی
ناشر: دانش، سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش)، روز اندیش - 16 مرداد 1387
82000 ریال
امین مالکی نیا امین مالکی نیا
ناشر: دانش، سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش)، روز اندیش - 16 مرداد 1387
55000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,086 مورد