ترتیب بر اساس:
سیدمحمود میرعزیزی، ابوالفضل صادقپورفیروزآباد سیدمحمود میرعزیزی
ناشر: سمیرا - 28 اسفند 1397
440000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
شهریار خونساری شهریار خونساری
ناشر: سمیرا - 7 تیر 1389
40000 ریال
مهرداد هادی ناصر مهرداد هادی ناصر
ناشر: سمیرا - 7 دی 1393
150000 ریال
حسین توفیقیان، احمد چایچی امیرخیز (ویراستار) حسین توفیقیان
ناشر: سمیرا - 14 فروردین 1386
24000 ریال
آنجلا مکدونالد، بابک شیخ بیک لواسلام (مترجم) آنجلا مکدونالد
ناشر: سمیرا - 6 اسفند 1398
220000 ریال
ناشر: سمیرا - 26 اسفند 1397
150000 ریال
حیدر لطفی نیا حیدر لطفی نیا
ناشر: سازمان میراث فرهنگی کشور، سمیرا - 22 اسفند 1388
70000 ریال
علی اصغر رضوانی علی اصغر رضوانی
ناشر: سمیرا - 6 اسفند 1398
320000 ریال
رابرت ونتوری، محمدرضا منوچهری (مترجم)، سیدعلیرضا میرترابی (مترجم)، سوسن جعفری (ویراستار) رابرت ونتوری
ناشر: سمیرا - 7 تیر 1389
80000 ریال
ناشر: سمیرا، صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی - 9 تیر 1389
95000 ریال
ناشر: سمیرا، میراث کتاب - 25 اسفند 1397
ناشر: سمیرا، میراث کتاب - 25 اسفند 1397
ناشر: سمیرا، میراث کتاب - 25 اسفند 1397
نمایش 16 - 30 از 106 مورد