ترتیب بر اساس:
پاسکال آکرمن، مجتبی زانوسی (مترجم) پاسکال آکرمن
ناشر: سایبان - فروردین 1402
1000000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
علیرضا صالحی، شهرام آبابایی علیرضا صالحی
ناشر: سایبان - آبان 1399
900000 ریال
سون دزو، علیرضا صالحی (مترجم)، رحیم فرضی پور(مقدمه) سون دزو
ناشر: سایبان - آذر 1401
600000 ریال
ال ریس، جک تروت، علیرضا صالحی (مترجم)، شهرام آبابایی (مترجم) ال ریس
ناشر: سایبان - مهر 1400
900000 ریال
سان تزو سان تزو
ناشر: دیده بان، سایبان - مرداد 1401
850000 ریال
ناشر: سایبان - شهریور 1400
900000 ریال
نمایش 16 - 22 از 22 مورد