ترتیب بر اساس:
عفاف ابراهیم ملیس، عیسی محمدی (مترجم)، مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم) عفاف ابراهیم ملیس
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 20 تیر 1388
590000 ریال
ناشر: سالمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل - 11 مهر 1390
60000 ریال
حمید حجتی، مصطفی شوکتی احمدآباد (مقدمه)، راضیه السادات حسینی (تدوین)، سمیه سیاحی (تدوین)، همت الله مومن آبادی (تدوین) حمید حجتی
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 23 خرداد 1389
399000 ریال
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 20 دی 1389
399000 ریال
سعیده حسینی، صدیقه امیرعلی اکبری سعیده حسینی
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 28 دی 1390
39000 ریال
پل مارینو، شاهرخ علی نیا (مترجم) پل مارینو
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 19 آذر 1390
89000 ریال
مرتضی زینعلی (مترجم)، طاهره نجفی (مترجم)، فاطمه محدث اردبیلی (مترجم) مرتضی زینعلی (مترجم)
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 8 آذر 1389
149000 ریال
مرجان رسولی (مترجم) مرجان رسولی (مترجم)
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 24 اسفند 1390
60000 ریال
نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، شراره خسروی نیره باغچقی
ناشر: سالمی - 11 آذر 1391
69000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، زهرا مشتاق (مترجم) جویس بلک
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 23 خرداد 1389
129000 ریال
آزمان لطیفی (گردآورنده) آزمان لطیفی (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 7 تیر 1389
1690000 ریال
برانداجی بیر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، سوزان س. اسملتزر، مریم عالیخانی (مترجم) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 5 آبان 1389
89000 ریال
فاطمه بهرام نژاد (گردآورنده)، ندا ثنایی (گردآورنده) فاطمه بهرام نژاد (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 27 بهمن 1389
139000 ریال
سیدمحمدحسن موسوی (گردآورنده)، مینا اوحدی (زیرنظر)، نجات مهدیه (تدوین)، شیرین قدمی (گردآورنده)، محمدعلی مولوی (مقدمه) سیدمحمدحسن موسوی (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 13 مرداد 1389
155000 ریال
نمایش 46 - 60 از 269 مورد