ترتیب بر اساس:
رضا داوری اردکانی، علی آرش (ویراستار) رضا داوری اردکانی
ناشر: ساقی - 24 اسفند 1388
32000 ریال
داود مرادیان، مرتضی جانبخش (ویراستار) داود مرادیان
ناشر: ساقی - بهمن 1397
450000 ریال
هیوبرت دریفوس، علی فارسی نژاد (مترجم) هیوبرت دریفوس
ناشر: ساقی - 13 مرداد 1389
30000 ریال
نوآم چامسکی، پوپک محبعلی (مترجم)، سیدحمید رهنما (ویراستار) نوآم چامسکی
ناشر: ساقی - 22 آذر 1389
250000 ریال
مسعود فراستی مسعود فراستی
ناشر: ساقی - اسفند 1394
5500000 ریال
ابراهیم متقی، زهره پوستین چی ابراهیم متقی
ناشر: ساقی - 21 شهریور 1391
250000 ریال
جاناتان روزن باوم، مهدیه گنجی پور (مترجم) جاناتان روزن باوم
ناشر: ساقی - 1 خرداد 1396
250000 ریال
فواد شعبان، محمدیاسر فرحزادی (مترجم) فواد شعبان
ناشر: ساقی - 2 آبان 1390
70000 ریال
حسین افشار (ویراستار)، حسین جوشقانی (گردآورنده) حسین افشار (ویراستار)
ناشر: ساقی - 5 بهمن 1390
58000 ریال
ناشر: ساقی - 5 بهمن 1390
70000 ریال
محمدرضا ریخته گران، حبیب الله حبیبی فهیم (ویراستار) محمدرضا ریخته گران
ناشر: ساقی - 18 اردیبهشت 1389
250000 ریال
مسعود فراستی مسعود فراستی
ناشر: ساقی - 29 شهریور 1390
880000 ریال
سیدمرتضی آوینی، کورش علیانی (ویراستار) سیدمرتضی آوینی
ناشر: ساقی - 24 بهمن 1386
80000 ریال
رابرت داونپورت، وحیداله موسوی (مترجم)، علی فارسی نژاد (مترجم)، سیدحمید رهنما (ویراستار)، مسعود فراستی(به اهتمام) رابرت داونپورت
ناشر: ساقی - 18 مرداد 1391
1000000 ریال
رضا داوری اردکانی رضا داوری اردکانی
ناشر: ساقی - 5 خرداد 1389
24000 ریال
نمایش 61 - 75 از 190 مورد