ترتیب بر اساس:
باربی زلایرز، مریم کیانی (مترجم)، تبسم آتشین جان (ویراستار)، حمید علی محمدی(زیرنظر) باربی زلایرز
ناشر: ساقی - 3 اردیبهشت 1391
250000 ریال 225000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
حجت الله ایزدی، علی محمد نائینی، مرتضی مشاکی (ویراستار) حجت الله ایزدی
ناشر: ساقی - 9 بهمن 1391
250000 ریال 225000 ریال
مهدی حامدسقایان مهدی حامدسقایان
ناشر: ساقی - 3 اسفند 1396
400000 ریال 360000 ریال
ویلیام فیلیپس، رحیم قاسمیان (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) ویلیام فیلیپس
ناشر: ساقی - 1397
550000 ریال
ویلیام فیلیپس، رحیم قاسمیان (مترجم) ویلیام فیلیپس
ناشر: ساقی - 17 خرداد 1395
550000 ریال
ویلیام فیلیپس، رحیم قاسمیان (مترجم) ویلیام فیلیپس
ناشر: ساقی - 11 خرداد 1400
600000 ریال
ورنر سومبارت، رحیم قاسمیان (مترجم) ورنر سومبارت
ناشر: ساقی - 5 مهر 1390
69000 ریال
چارلی موریتس چارلی موریتس
ناشر: ساقی - مرداد 1395
270000 ریال
مایکل تی یرنو، محمد گذرآبادی (مترجم) مایکل تی یرنو
ناشر: ساقی - مرداد 1395
450000 ریال
ناشر: ساقی - 2 مهر 1392
400000 ریال
ناشر: ساقی - مهر 1394
210000 ریال
ماریلین وبر، حسین فراهانی (مترجم) ماریلین وبر
ناشر: ساقی - 5 تیر 1391
350000 ریال
مسعود فراستی (گردآورنده) مسعود فراستی (گردآورنده)
ناشر: ساقی - خرداد 1395
410000 ریال
جان تروبی، محمد گذرآبادی (مترجم)، خشایار فهیمی (ویراستار) جان تروبی
ناشر: ساقی - 1398
810000 ریال
نمایش 16 - 30 از 190 مورد