ترتیب بر اساس:
مصطفی علی مدد مصطفی علی مدد
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 17 آبان 1399
180000 ریال 162000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
دن گای، لیندا لچ، داگلاس کارمایل، فاطمه امراللهی (مترجم)، حمیده صفار (مترجم)، ابراهیم امانی (مترجم)، کیهان مهام (مترجم) دن گای
ناشر: سازمان حسابرسی - 10 آذر 1392
200000 ریال 180000 ریال
سازمان حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 28 فروردین 1400
600000 ریال 540000 ریال
مدیریت آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی (مترجم) مدیریت آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - 23 شهریور 1398
100000 ریال 90000 ریال
محمدحسین صفرزاده (مترجم) محمدحسین صفرزاده (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - 9 بهمن 1392
65000 ریال 58500 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 1376
100000 ریال 90000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی - 1 آذر 1399
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - آذر 1397
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 27 مرداد 1399
80000 ریال 72000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 26 دی 1399
400000 ریال
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 25 تیر 1401
560000 ریال
سازمان حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(گردآورنده) سازمان حسابرسی
ناشر: سازمان حسابرسی - 21 مرداد 1399
800000 ریال
والتر میگز، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)، محمود نفری (مترجم) والتر میگز
ناشر: سازمان حسابرسی - 28 تیر 1400
600000 ریال
موسی بزرگ اصل موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 10 اردیبهشت 1398
200000 ریال
واندا والاس، حامی امیراصلانی (مترجم) واندا والاس
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 24 فروردین 1397
150000 ریال
نمایش 16 - 30 از 169 مورد