ترتیب بر اساس:
مصطفی علی مدد مصطفی علی مدد
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 12 فروردین 1401
620000 ریال 496000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
والتر میگز، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)، محمود نفری (مترجم) والتر میگز
ناشر: سازمان حسابرسی - 11 مهر 1401
1200000 ریال 960000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 24 آبان 1396
179000 ریال 143200 ریال
علی کمالی زارع (مترجم)، عباس ارباب سلیمانی (مترجم) علی کمالی زارع (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - 14 دی 1398
150000 ریال 120000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 28 آذر 1401
360000 ریال 288000 ریال
آندریاس برگمن، بتول زارعی (مترجم) آندریاس برگمن
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی - 4 مرداد 1396
140000 ریال 112000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 26 خرداد 1395
750000 ریال 600000 ریال
یونس بادآورنهندی یونس بادآورنهندی
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 12 فروردین 1401
1600000 ریال 1280000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 11 اردیبهشت 1398
500000 ریال 400000 ریال
امیر پوریانسب (مترجم)، کیهان مهام (مترجم)، کمیته سازمانهای مسئول کمیسیون تردوی(تهیه کننده) امیر پوریانسب (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - 18 اسفند 1401
950000 ریال 760000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 11 شهریور 1391
55000 ریال 44000 ریال
دن گای، لیندا لچ، داگلاس کارمایل، فاطمه امراللهی (مترجم)، حمیده صفار (مترجم)، ابراهیم امانی (مترجم)، کیهان مهام (مترجم) دن گای
ناشر: سازمان حسابرسی - 10 آذر 1392
200000 ریال 160000 ریال
سازمان حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 28 فروردین 1400
600000 ریال 480000 ریال
مدیریت آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی (مترجم) مدیریت آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - 23 شهریور 1398
100000 ریال 80000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 1376
100000 ریال 80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 169 مورد