ترتیب بر اساس:
علیرضا نصیرزاده علیرضا نصیرزاده
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - آذر 1397
200000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
بهمن میرزایی، بهنام نقی پورگیوی، محمدحسین قهرمانی بهمن میرزایی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهمن 1391
900000 ریال
آنتونی بلازویچ، سعید ایل بیگی (مترجم)، علیرضا نصیرزاده (مترجم)، بهناز محبی (مترجم)، حامد ارغوانی (مترجم) آنتونی بلازویچ
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرداد 1391
180000 ریال
بهروز عبدلی، سیدحجت زمانی ثانی بهروز عبدلی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
230000 ریال
دبراجی. رز، ملیحه نعیمی کیا (مترجم) دبراجی. رز
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
450000 ریال
منصور اسلامی، محسن دماوندی منصور اسلامی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهمن 1391
200000 ریال
اسکات چاپمن، فرشاد تجاری (مترجم) اسکات چاپمن
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرداد 1391
60000 ریال
سیدمرتضی طیبی، رضا شجیع، فاطمه قربانعلی زاده قاضیانی، سیاوش خداپرست سرشکه سیدمرتضی طیبی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - تیر 1391
100000 ریال
بریان مک کینزی، حبیب هنری (مترجم)، رضا رجبی (مترجم) بریان مک کینزی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - تیر 1391
120000 ریال
مهرزاد حمیدی، امین دهقان دهفرخی مهرزاد حمیدی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، حتمی - تیر 1392
75000 ریال
مهدی طالب پور، محمد کشتی دار، بهزاد بهزادنیا مهدی طالب پور
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهمن 1391
140000 ریال
هیمن محمدی (مترجم)، نادر رهنما (مترجم)، منصور صاحب الزمانی (مترجم)، لارس انگبریسن (ویراستار)، روآل بار (ویراستار) هیمن محمدی (مترجم)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرداد 1398
650000 ریال
حمید آقاعلی نژاد، حمید رجبی، معرفت سیاه کوهیان حمید آقاعلی نژاد
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهمن 1391
110000 ریال
حمید اراضی (مترجم)، زهرا حجتی (مترجم)، ک. اهرمن جاناتان (ویراستار)، پاول گوردن (ویراستار)، پاول ویزیش (ویراستار)، استیون کتیان (ویراستار) حمید اراضی (مترجم)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1391
16000 ریال
آرون اسمیت، محمود جعفرپور (مترجم) آرون اسمیت
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - تیر 1394
220000 ریال
نمایش 16 - 30 از 124 مورد